Bidra till integration och vänskap genom Odla kompis

Odla kompis är en aktivitet som syftar till att skapa nätverk och vänskap mellan alla i en stad.

Odla kompis är en metod för att på ett lustfyllt sätt bidra till nätverk, integration och gemenskap genom odling och mat. Ta del av hur du startar och driver utbildningen och bli en del av nätverket Odla kompis i hela Sverige!

"Jag har fått vänner som jag aldrig annars skulle ha träffat. Att lära känna nya människor kan vara svårt i ett nytt land."

- Deltagare, Odla kompis Malmö 2020

Starta Odla kompis på din ort!

Odla kompis är en aktivitet som skapar gemenskap och glädje. Har du en plats att odla på kan du starta Odla kompis. Utbildningen vänder sig till kommuner, fristående aktörer eller privatpersoner. Du får vägledning och en konkret handlingsplan för att lyckas med odlingsgemenskapen.

 • UTBILDNINGENS INNEHÅLL

 • Organisering, målgrupp och rekrytering

 • Utformning av den fysiska platsen

 • Skapa gemenskap och bra aktiviteter

 • Bli en del av nätverket Odla kompis

 • Individuell rådgivning och coachning

Föreläsare

Odlingsledare sociala trädgården @ Botildenborg

Cornelia Altgård

Kursinformation

 • Kurslängd

  Sex förinspelade digitala moduler. Tre timmars individuell rådgivning och coachning via länk

 • Antal deltagare

  Max 12 deltagare i samma grupp (samma avgift för alla deltagare)

 • Utbildningsform

  Digitala föreläsningar. Individuell rådgivning och coachning via länk.

Välkomna att höra av er med frågor om våra utbildningar, om ni vill boka konferens eller är intresserade av att komma på studiebesök hos oss på Botildenborg.